Zoeken

Tekst van 20 maart.

Vanuit ons menselijke perspectief is het onbegrijpelijk en gewoonweg onacceptabel dat er aanslagen zoals in Utrecht gepleegd worden, dat er genocides plaatsvinden, hongersnoden zijn en er wereldwijd zoveel andere ellende is. Het idee dat mensen dit zelf hebben aangetrokken gaat er dan ook meestal niet in en wordt de oorzaak hiervan eerder toegeschreven aan de duivel of een andere bron van kwaad.

Vanuit een breder perspectief ziet het er als volgt uit; wij zijn een verlengstuk van de Bron-energie, het Goddelijke. Ons lichaam is maar een klein onderdeel van wie wij werkelijk zijn, het grootste gedeelte van ons is niet-fysiek bewustzijn, oftewel je ziel of je hogere zelf. En dit niet-fysieke deel is elke keer weer ontzettend eager om in een menselijke vorm terug te keren naar de aarde. Een aarde waarvan ze heel goed beseffen hoe die eruit ziet en waarvan ze weten dat contrast er onderdeel vanuit maakt, en ook nodig is om te kunnen expanderen. Want dat is de ervaring die ze zo graag willen ; het hebben van een vrije wil waardoor ze keuzes kunnen maken die hun levens hier creëren. Als iemand met een handicap of aangeboren ziekte wordt geboren, is dit een keuze die gemaakt is toen men nog niet-fysiek was, en men bewust koos voor die ervaring op aarde, wat de reden daarvan ook is want dat is met ons menselijke brein ook niet te bevatten. Zo zijn er meerdere soorten ervaringen waar men, als niet-fysiek bewustzijn, voor kiest om te ervaren in een menselijke vorm.

Een ander concept waar wij als mens maar moeilijk mee uit de voeten kunnen, is de dood. Voor ons vaak een horror scenario waar we ons liever maar niet mee bezig houden. Vanuit ons niet-fysieke perspectief echter, hebben we een heel ander beeld; de dood bestaat helemaal niet. Er is alleen maar leven, en nog meer leven. En het moment van overgaan van het ene leven naar het volgende leven ( wat wij dus de dood noemen) is een ervaring van puur en extatisch geluk en allesomvattende liefde. Sinds ik dit perspectief als mens heb geaccepteerd ervaar ik de dood heel anders. Ik vind het niet zo snel meer een drama omdat ik weet waar iemand naar toe gaat; naar een plek waar hij/zij gelukkiger is dan dat hij/zij hier op aarde ooit geweest is. Hoe kan ik dat iemand misgunnen? Daarnaast kunnen wij alleen maar overgaan naar het niet-fysieke leven met toestemming van onze ziel, ons niet-fysieke deel dus.


Van alle mensen op aarde, leeft 100 % enige of een grotere vorm van contrast en is 5 % zich bewust van de kracht van focus en bewuste creatie. Als je dus niet bewust bent en er worden bv aanslagen gepleegd, creëert dit enorme angst onder een hele grote groep mensen. Dit heeft een enorm effect op de vibratie van deze grote groep en kan simpelweg niet zonder gevolgen zijn, want dat is de Wet van Aantrekking. Als je met zo’n grote groep een negatieve focus hebt creëer je meer van hetzelfde wat de angst alleen maar laat toenemen en kom je dus in een negatieve spiraal terecht. En ook als we het niet zelf meemaken, dan zien we het wel op tv waardoor we ook meegenomen worden in de angst en wordt de groep dus nog groter. Op deze manier creëren we dus met zijn allen iets wat we helemaal niet willen, want alles wat je aandacht geeft groeit. En op den duur manifesteert dit zich in ervaringen die de angst bevestigen.

Als we er echter voor kiezen om niet in de angst mee te gaan maar ons te blijven focussen op het goede wat er is, op liefde ipv op haat, dan creëren we daar meer van. En stel dat die groep alsmaar groter en groter wordt, wat voor geweldig effect zal dat wel niet op de wereld hebben?

Wat betreft de aanslag in Utrecht; de man die hier verantwoordelijk voor is heeft overtuigingen die hiertoe geleid hebben. Welke dat ook zijn, ze zijn negatief en hij zal hierin steeds weer gevoed worden door het bewijs dat zijn negatieve overtuigingen hem leveren. Hij heeft zich zo erg in een negatieve spiraal laten meevoeren dat het uiteindelijk resulteert in deze afschuwelijke daad. De slachtoffers zullen mensen zijn geweest die een lage vibratie hadden om welke reden dan ook. Hier is dus geen sprake van eigen schuld dikke bult , maar puur van oorzaak en gevolg. Let wel; ik ken deze mensen niet, ik spreek alleen vanuit mijn kennis van de Wet van aantrekking en het bredere perspectief.

En geloof me, ik vind het zelf ook niet te verkroppen als ik zie wat een leed er is onder mensen, kinderen en dieren. Maar omdat ik bewust ben, focus ik me bewust op het goede, op liefde in plaats van op haat. Het is ook de reden dat het mijn passie en mijn missie is om de kennis van de Wet van aantrekking te verspreiden, zodat deze groep steeds groter wordt en we op die manier meewerken aan een mooiere wereld, waar liefde de boventoon zal voeren, en plezier en geluk de norm zal zijn.